Service

Marketing Team Scale-up

We leven in een tijdperk van snelle veranderingen, waarbij consumenten steeds hogere eisen aan onze organisaties, producten en diensten stellen. Daarom is het van levensbelang om een organisatie en teams zo in te richten dat er duidelijke kaders zijn en er een structuur is die zorgt voor maximale wendbaarheid.

We helpen je om verder te groeien door met jou en jouw teams de organisatie robuuster en schaalbaar te maken.
Turntwo
 • 15 jaar ervaring met methodieken als Scaling-Up, Traction, OGSM, OKR's
 • Teams worden gekoppeld aan de business
 • Direct meetbare resultaten
 • Continue verbetering door vaststaande ritme's

Jouw team naar de volgende fase

We helpen je om verder te groeien door met jou en jouw teams de organisatie robuuster en schaalbaar te maken, maar altijd binnen een framework waarbij deze wendbaar blijft om te anticiperen op verandering.

Het ontwikkelen van een scale-up structuur is maatwerk en verschilt daarmee per organisatie. We maken gebruik van veel bekende frameworks zoals Scaling-Up, Traction, OGSM, OKR's en diverse big-tech werkwijzen zoals het Spotify-model.

We kiezen of combineren onderdelen zodat we een werkwijze creëren die helemaal passend is voor jouw organisatie of team. Indien er al met een methodiek gewerkt wordt zorgen wij ervoor dat nieuwe structuren daar naadloos op aansluiten.

Doordat we niet alleen denkers, maar vooral ook doeners zijn gaan we ook echt met jouw team aan de slag. We bouwen nieuwe structureren, begeleiden het team en individuen en zorgen samen dat het werkt.

Onze aanpak

 1. 1

  Structuur en bemensing

  Een klantgerichteorganisatie of teamstructuur bouw je om de klant heen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de fases in de klantreis, verschillende klantsegmenten of distributiekanalen. Daarnaast is het goed om de specialismen ook op een manier te organiseren dat al deze klantsegmenten optimaal bedient kunnen worden.

  We maken een blauwdruk die wordt ingevuld worden met alle benodigde rollen voor nu en in de toekomst. Uiteraard gecombineerd met het huidige team, rekening houden met wensen en ambities. Uitgewerkt tot op het niveau van verantwoordelijkheden, competenties en KPI’s.

 2. 2

  KPI’s & metrics

  Data heeft pas waarde als het inzichten oplevert waarop gestuurd kan worden en die tot acties leiden. In deze stap wordt een model gecreëerd voor managementinformatie. Dit is een zogeheten KPI-Tree. Deze begint op het hoogste niveau van de organisatie (direct gekoppeld aan de P&L) en werkt via de distributiekanalen door tot de initiatieven/projecten en de activiteiten die de teams uitvoeren. Dit zijn commerciële KPI’s maar eveneens de metrics die indirect (veel) invloed hebben op de performance zoals levertijden, retourverwerkingen en customer support service levels.

  Op deze manier worden zowel het management, de business-lines en de specialistische teams van de juiste informatie voorzien voor dagelijkse bijsturing en de voortgang op doelen.

 3. 3

  Processen & ritme

  Het kenmerk van een volledig aligned team is dat de collectieve intelligentie en inzet van het team maximaal benut wordt om de belangrijkste doelen helder te hebben, na te streven en de uitdagingen gezamenlijk op te lossen. Een randvoorwaarde hiervoor is dat er succesvol gecommuniceerd wordt. Het vergaderritme is de heartbeat van de organisatie.

  Vaststaande routines zorgen ervoor dat prioriteiten echt worden uitgevoerd, problemen sneller aan het licht komen en (planmatig) worden opgelost. Er wordt een strategie jaar- en kwartaal ritme gebouwd, waarbij er middels kwartaalprioriteiten (bv. OKR’s of Rocks) de voortgang op tactische doelen heel tastbaar wordt en de teams ook accountable zijn.

 4. 4

  Digitale volwassenheid

  In deze stap worden er roadmaps gemaakt voor alle verschillende onderdelen die bijdragen die bijdragen aan de digitale strategie. Dit zijn de diverse kanalen zoals SEA, SEO, Social Advertising, Display Advertising en E-mail maar daarnaast ook verschillende onderdelen zoals het gebruik Analytics, (first party) Data en Marketing Technologie.

  Onze inhoudelijke kennis gebruiken we voor het maken van diepgaande maturity scans zodat het precies duidelijk is hoe je er per onderdeel voor staat. Op basis van ambities wordt in de tijd geprioriteerd welke onderdelen in welke fase belangrijk worden en op welk niveau zullen moeten bijdragen.

  De roadmap wordt hierbij opgesteld zodat de kanalen op het juiste moment met voldoende volwassenheid ingezet kunnen worden.

 5. 5

  Martech, data & tools

  Op basis van de KPI’s wordt een data infrastructuur gecreëerd van waaruit dashboards en automatische rapportages gevoed worden en analyses gemaakt worden. Er kan een Cloud Datawarehouse of (composable) CDP gebouwd worden met daarin de bronnen die relevant zijn om de juiste inzichten te creëren.

  Bovenop het cloud platform kan gewerkt worden met BI tools als Looker Studio, Looker, Microsoft PowerBI of Tableau om de verzamelde en gecombineerde data visueel te maken en te vertalen tot inzichten via analyses.

  De gecombineerde data kan ook weer gebruikt worden om marketing activatie use cases uit te voeren. Met opgebouwde profielen en slimme triggers kunnen we marketing kanalen aansturen. Denk aan het targetten van bepaalde doelgroepen en het personaliseren van email, website en andere uitingen.

In goed gezelschap

Pricewise
elho
Postcode Lottery Group
FedEx
New York Pizza
Bridgefund
Talpa Ecommerce
Fashion Cloud
Wakuli
hallo