Alle cases

Ready for international growth

 • Fundament voor omni-channel personalisatie
 • Nieuwe lead & customer flows
 • Meer efficiëntie & kostenbesparing
 1. 1

  De uitdaging

  New York Pizza heeft de ambitie om Europa te veroveren. Om dat te bewerkstelligen is noodzakelijk om de aanwezige marketingtechnologie & data infrastructuur te integreren. Ook het klaarstomen van de mensen die met deze systemen gaan werken is een belangrijke pijler. Dit zodat de marketing machine klaar is voor groei en maximaal business waarde kan genereren.

 2. 2

  Aanpak

  Door de huidige processen te analyseren en in kaart te brengen (via interviews met verschillende stakeholders), is een plan van aanpak opgesteld met concrete aanbevelingen en actiepunten. We ondersteunen bij de uitvoering door alle stakeholders op één lijn te brengen en fungeren we als klankbord voor de organisatie, waarbij er geleund wordt op onze specialistische kennis.

  Door de processen slimmer in te richten, beter gebruik te maken van de aanwezige technologie en mensen kennis bij te laten spijkeren (en ook te waarborgen in de organisatie), konden we snel en efficiënt resultaat boeken.

 3. 3

  Resultaat

  Door de processen beter op elkaar aan te laten sluiten, kennis uit te breiden en de implementatie van een Marketing Data Hub (Google Cloud) en CDP (Bloomreach) is New York Pizza in staat sneller, relevanter en efficiënter te communiceren en daarmee de internationale groei slimmer en efficiënter in te zetten.

It's great working with Turntwo! They are true professionals who understand the language of specialists and strategists, and are therefore able to add value in all areas. Turntwo helped us take the next step in the maturity of digital marketing, and played a crucial role in the analysis and implementation. And our specialists can continue to learn from them - highly recommended!

Jorn Vriend(Manager e-commerce & online)

Partners & technologie

Turntwo richt zich op data & analytics gerelateerde services binnen het platform.
Het optimaal verbinden van alle marketing en advertising gerelateerde services binnen het Google Platform.
Microsoft's cloud computing platform. Turntwo richt zich op data & analytics gerelateerde services binnen het platform.