New York Pizza

Ready for international growth

Integreren van marketing technologie, data, teams & processen

De uitdaging

New York Pizza heeft de ambitie om Europa te veroveren. Om dat te bewerkstelligen is noodzakelijk om de aanwezige marketingtechnologie & data infrastructuur te integreren. Ook het klaarstomen van de mensen die met deze systemen moeten gaan werken is een belangrijke pijler. Dit zodat de marketing machine klaar is voor groei en maximaal business waarde kan genereren.

Aanpak

Door de huidige processen te analyseren en in kaart te brengen (via interviews met verschillende stakeholders), is een plan van aanpak opgesteld met concrete aanbevelingen en actiepunten. We ondersteunen bij de uitvoering door alle stakeholders op één lijn te brengen en fungeren we als klankbord voor de organisatie.

Door de processen slimmer in te richten, beter gebruik te maken van de aanwezige technologie en mensen kennis bij te laten spijkeren (en ook te waarborgen in de organisatie), konden we snel en efficient resultaat boeken.

Resultaat

Door de processen beter op elkaar aan te laten sluiten en kennis uit te breiden, is New York Pizza in staat relevanter te communiceren en daarmee de internationale groei slimmer en efficiënter in te zetten.

It's great working with Turntwo! They are true professionals who understand the language of specialists and strategists, and are therefore able to add value in all areas. Turntwo helped us take the next step in the maturity of digital marketing, and played a crucial role in the analysis and implementation. And our specialists can continue to learn from them - highly recommended!

Jorn Vriend(Manager e-commerce & online)