Novamedia

Finding international synergy

Marketing Technology alignment over de 5 verschillende landen van de Postcode Loterij.

De uitdaging

Novamedia (United Postcode Lotteries) heeft de ambitie om de verschillende internationale loterijen meer samen te laten werken. Een van de initiatieven was het samenvoegen van de marketingprocessen en technologieën over de 5 verschillende landen. Aan Turntwo de opdracht om dit te begeleiden en succesvol tot uitvoering te brengen.

Aanpak

Samen met Novamedia zijn we gestart met de alignment van CRO (Conversion Rate Optimization) over de 5 verschillende landen. Hiervoor hebben we een programma ontwikkeld, waarbij we in een internationaal samengestelde werkgroep verschillende deelgebieden van CRO hebben vastgepakt (organisatie, processen en techniek). We ontwikkelde een uniforme werkwijze met betrekking tot CRO waarbij processen, resultaten en kennis voortaan eenvoudig internationaal gedeeld kunnen worden. Ook hebben we technologieën samengevoegd en ondersteuning gegeven in het (technisch) ontwikkelen van verschillende proof-of-concepts.

Resultaat

Na de succesvolle alignment zijn de internationale loterijen nu in staat om sneller en eenvoudiger experimenten uit te voeren waarbij rekening is gehouden met de situatie in de verschillende landen. Teams werken nu beter samen en er is een internationale database geimplementeerd waarin zowel kennis als expertise opgezocht kan worden.

Turntwo supports us in aligning our MarTech infrastructure on both the technical and organizational side across all countries where we are active. They have developed a methodology and created a customized program for us that they implement together with our teams in the various countries.

What I appreciate about working with Turntwo is that they not only have organizational knowledge but also a lot of substantive knowledge, a down-to-earth perspective, establish a good rhythm, and are good at proactively anticipating changes.

Throughout the entire process, Turntwo has been a valuable and involved partner for us, and we are convinced that together we are building a MarTech infrastructure from which we will reap the benefits for a long time to come.

Kim Geurtz(Head of New Business)