Service

Data & actionable insights

We helpen je bij het ontwerpen én uitvoeren van een first-party data strategie die als verlengstuk dient van de bedrijfs- en marketing strategie. Van data verzameling tot het creëren van bruikbare inzichten.

Privacy en vertrouwen zijn enorm belangrijk. Daarom is het zaak om een solide customer (first-party) data strategie te ontwikkelen.
Turntwo
 • Focus op business value in plaats van techniek alleen
 • Op een pragmatische manier toegang tot moderne systemen
 • Diep inhoudelijke kennis van analytics/data platformen én de link met kanalen
 • Privacy by Design

De weg naar een data-gedreven organisatie

Data is een belangrijk onderdeel in de dagelijkse aansturing en besluitvorming. In een tijd waarin (digitale) privacy een erg belangrijke rol speelt, heeft dit logischerwijs impact heeft op de manier waarop je als bedrijf met data om zou moeten gaan (denk aan het gebruik van "third-party" data). Je moet en zal een andere visie moeten ontwikkelen op het verzamelen en inzetten van data.

Het biedt echter ook veel kansen ten opzichte van de concurrentie. Een belangrijke voorwaarde is dat de gebruikte data betrouwbaar is, zodat er voldoende vertrouwen is om daadwerkelijk beslissingen te nemen op basis van de verkregen inzichten.

Data-gedreven ben je niet zomaar.

Het grote gevaar in deze transformatie? De focus komt te veel op techniek te liggen. Resultaat: een lang en duur traject dat weinig waarde oplevert.

Wij helpen je om vanuit heldere business cases, de juiste strategie en bijbehorende infrastructuur neer te zetten, passend bij de fase van je bedrijf en in lijn met je marketingstrategie. We helpen je enerzijds met het uitwerken van de cases, anderzijds met het vormgeven, implementeren en in gebruik nemen van de systemen. Maar belangrijker; we helpen bruikbare inzichten te creëren.

Door onze ervaring met zowel de business- als de marketingkant, (diep) inhoudelijke kennis van analytics, data, CDP, marketing-automation en cloud platforms, kunnen we pragmatisch en snel business-waarde creëren. 

Onze aanpak

 1. 1

  Uitwerken business case(s) & strategie

  De eerste stap is het ophalen en definiëren van business use cases. Hoe verhouden deze zich tot de bedrijfsstrategie en de hoofd KPI's? Deze cases vormen de basis voor de strategie en maken het mogelijk om de prioriteiten in de rest van het proces vast te stellen. Dit zodat er zo snel mogelijk waarde gecreëerd kan worden, zonder dat een project snel verzand in techniek en complexiteit.

 2. 2

  Ontwerp

  Op basis van de geprioriteerde business use cases, maken we samen een ontwerp van de infrastructuur en gewenste output. We stellen meet en implementatie plannen op, ontwerpen dashboards en/of kunnen we een ondersteunen bij een tool selectie. Ook kunnen we nieuwe functionaliteit inpassen in bestaande infrastructuur.

  Belangrijk is dat we fasering aanbrengen, op basis van de eerder vastgestelde business cases. Zo worden de deelprojecten behapbaar. Ook is het zaak is dat in deze fase alle betrokken partijen meegenomen worden.

 3. 3

  Implementatie

  Met het implementatie plan kan er een start gemaakt worden met het daadwerkelijk realiseren dan wel verbeteren van de data infrastructuur en het creëren van inzichten. Dit is in veel gevallen een iteratief proces, waarbij aan de hand van de business cases de implementatie uitgebreid wordt.

 4. 4

  Monitoring & data kwaliteit

  Ook is het zaak om de belangrijke processen, databronnen en dashboards te monitoren, zodat de data kwaliteit op peil blijft en daarmee het vertrouwen hoog. Monitoring & alerts automatiseren we, zodat bij incidenten zo snel mogelijk verholpen zijn.

In goed gezelschap

Pricewise
elho
Postcode Lottery Group
FedEx
New York Pizza
Bridgefund
Naduvi
Talpa Ecommerce
Fashion Cloud
Wakuli
Staffyou
hallo
ViaLuxury
Servoy
MR Marvis