Service

Marketing Automation & Activation

We helpen bij het uitdenken én realiseren van marketing activatie use cases, het inrichten van systemen & processen, kennisoverdracht én de juiste team samenstelling.

Wij helpen je om waarde te creëren door samen marketing activatie business cases uit te werken, zonder te verzanden in technische complexiteit.
Turntwo
 • Focus op business value in plaats van techniek en tools alleen
 • Aandacht voor teams en processen rondom automation
 • Diepgaande (technische) kennis van Marketing Automation en Customer Data Platforms (CDP's)

Van inzicht naar business value

Van data naar inzicht is één. Maar hoe zetje deze inzichten optimaal in binnen je marketing kanalen en andere (klant) systemen?

Wij helpen je om waarde te creëren door samen marketing activatie business cases uit te werken en deze ook te realiseren, zonder te verzanden in technische complexiteit.

De business case staat voorop

We hebben veel ervaring met marketing automation tools, Customer Data Platforms (CDP's), cloud (data) platforms en andere relevante tools. Maar, de business case staat altijd voorop, in plaatst van (weer) een tool of nieuwe techniek.

Door een pragmatische aanpak, met de marketing strategie en prioriteiten in het vizier, proberen we zo snel mogelijk resultaat te halen, te optimaliseren en verder te bouwen.

Onze aanpak

 1. Uitwerken business case(s)

  De eerste stap is het ophalen en definiëren van business use cases. Hoe verhouden deze zich tot de bedrijfsstrategie en de hoofd KPI's? Met deze cases kunnen de prioriteiten in de rest van het proces vastgesteld worden. Dit zodat er zo snel mogelijk waarde gecreëerd kan worden, zonder dat een project snel verzand in techniek en complexiteit.

 2. Ontwerp

  Op basis van de geprioriteerde business use cases, maken we samen een ontwerp van de (technische) infrastructuur. Dit kan binnen bestaande systemen of nieuwe systemen. Ook ondersteunen we bij tool selectie.

  Belangrijk is dat we fasering aanbrengen, op basis van de eerder vastgestelde business cases. Zo worden de deelprojecten behapbaar. Ook is het zaak is dat in deze fase alle betrokken partijen meegenomen worden.

 3. Implementatie & kennisoverdracht

  Met het implementatie plan kan er een start gemaakt worden met het daadwerkelijk realiseren van de marketing activatie use cases. Dit is in veel gevallen een iteratief proces, waarbij aan de hand van de business cases de implementatie uitgebreid wordt.

  Ook is kennisoverdracht naar de organisatie een belangrijk onderdeel van deze fase. Op die manier is de organisatie zelf in staat om het ownership te nemen.

 4. Analyse & verbeteren

  Als de use case eenmaal draait, is het zaak om de resultaten te analyseren. Draagt het daadwerkelijk bij aan de vastgestelde doelen? Heeft het impact op bestaande flows in de journey? De resultaten gebruiken we om de marketing case constant te verbeteren, danwel nieuwe cases op te zetten.

In goed gezelschap

Pricewise
elho
Postcode Lottery Group
FedEx
New York Pizza
Bridgefund
Talpa Ecommerce
Fashion Cloud
Wakuli
hallo